Kunszentmiklós                                                                           Befektetés a jövőbe 

KEOP-4.9.0/11-2011-0148

A kunszentmiklósi Endrédy utcai általános iskola energetikai fejlesztése

A projekt tárgya Kunszentmiklóson a Varga Domokos Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának Endrédy István utcai épületének energetikai fejlesztése volt, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. A projekt összes elszámolható költsége 70 939 800 forint ebből az Európai Regionális Fejlesztési alapból és Magyarország költségvetési előirányzatból Kunszentmiklós Város Önkormányzata részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 60 298 830 forint. A projekt közvetlen célja a kunszentmiklósi Endrédy István utcai általános iskola épületének energetikai hatékonyság fokozása volt a megújuló energiahasznosítással kombinálva. A fejlesztés tartalma szerint megvalósult az épület födémszerkezetének hőszigetelése, nyílászáróinak és radiátorainak cseréje, fűtés korszerűsítése pellet kazán beépítésével, továbbá világításkorszerűsítése napenergia hasznosítással és energiatakarékos lámpatestek felszerelésével, ezáltal növekszik a megújuló energiahordozói bázison termelt és fogyasztott energia mennyisége. A projekt eredményeként javult az iskola épületének energia- takarékossága, energiafelhasználása hatékonyabbá válik a korszerűsítés által. Az épület nyílászárói elavultak, több helyen elvetemedettek voltak, szigetelése elavult, a falak állaga és állapota lepusztult volt, elektromos rendszere a szabványban előírásainak sem felelt meg. Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen volt, nem felelt meg az előírásoknak. A projekt keretében megvalósult a padlásfödém utólagos hőszigetelése, a meglévő külső nyílászárók cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése, modern pellet kazán beépítésével, melyhez elengedhetetlen volt a meglévő öntöttvas radiátorok cseréje is, korszerű radiátoros hő leadó rendszerre és szükséges volt a meglévő kéményrendszer felújítása is. A világítási rendszer korszerűsítése is megvalósult a lámpatestek cseréjével és napelemes rendszer kiépítésével.