Kunszentmiklós                                                                           Befektetés a jövőbe 

Endrédy utcai iskola energetikai fejlesztés

KEOP-4.9.0/11-2011-0148

A kunszentmiklósi Endrédy utcai általános iskola energetikai fejlesztése

A projekt tárgya Kunszentmiklóson a Varga Domokos Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának Endrédy István utcai épületének energetikai fejlesztése volt, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. A projekt összes elszámolható költsége 70 939 800 forint ebből az Európai Regionális Fejlesztési alapból és Magyarország költségvetési előirányzatból Kunszentmiklós Város Önkormányzata részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 60 298 830 forint. A projekt közvetlen célja a kunszentmiklósi Endrédy István utcai általános iskola épületének energetikai hatékonyság fokozása volt a megújuló energiahasznosítással kombinálva. A fejlesztés tartalma szerint megvalósult az épület födémszerkezetének hőszigetelése, nyílászáróinak és radiátorainak cseréje, fűtés korszerűsítése pellet kazán beépítésével, továbbá világításkorszerűsítése napenergia hasznosítással és energiatakarékos lámpatestek felszerelésével, ezáltal növekszik a megújuló energiahordozói bázison termelt és fogyasztott energia mennyisége. A projekt eredményeként javult az iskola épületének energia- takarékossága, energiafelhasználása hatékonyabbá válik a korszerűsítés által. Az épület nyílászárói elavultak, több helyen elvetemedettek voltak, szigetelése elavult, a falak állaga és állapota lepusztult volt, elektromos rendszere a szabványban előírásainak sem felelt meg. Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen volt, nem felelt meg az előírásoknak. A projekt keretében megvalósult a padlásfödém utólagos hőszigetelése, a meglévő külső nyílászárók cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése, modern pellet kazán beépítésével, melyhez elengedhetetlen volt a meglévő öntöttvas radiátorok cseréje is, korszerű radiátoros hő leadó rendszerre és szükséges volt a meglévő kéményrendszer felújítása is. A világítási rendszer korszerűsítése is megvalósult a lámpatestek cseréjével és napelemes rendszer kiépítésével.

Bölcsőde építése

DAOP-4.1.3/B-09-2009-0004

Bölcsőde létrehozása Kunszentmiklóson

Kunszentmiklós a bölcsőde építésére 2009 novemberében adta be pályázatát. A Támogatási Szerződés aláírására 2010. augusztus 27-én került sor amelyben rögzítették, hogy az ÚMFT (Új Magyarországi Fejlesztési Terv) pontosan 148.606.430,- forintnyi összeggel járul hozzá a fejlesztésekhez. Ez a teljes beruházás költségeinek 90 százaléka. Mivel a településen 1991 óta nem működött bölcsőde, egyre nagyobb probléma volt a Városnak az óvodás kor alatti gyermekek elhelyezése. A három év alatti kisgyerekek szülei számára nem volt segítség a napközbeni ellátásra, pedig napjainkban nagy igény van rá. Sok édesanya szeretne mielőbb visszatérni munkahelyére a jelenlegi nehezebb megélhetési körülmények között. Így 2010. szeptember 30-án egy 452 m2-es bölcsőde építése kezdődött az alapkő letételével, amely 48 kisgyermek elhelyezéséről gondoskodik. A korszerű intézmény környezete is rendezésre került az uniós forrásból. Ennek részeként EU konform játszótér létesült a beruházási területen, a kicsik örömére és szüleik megelégedésére.

Zarándokszállás építése

A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése a kulturális - történelmi - szakrális örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus út létrehozása az Ősi - Árpád - kori út térségében

 

DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001

 

A Kunszentmiklósra tervezett zarándokszállás (6090 Kunszentmiklós, Erkel F. u. 27.) a település nyugati részén elterülő Tasskertes nevű városrészben lett kialakítva. Az ingatlanon egy L alakú épület található, aminek két szára két külön periódusban épült fel a múlt század második felében. A közpark felőli szár 1957-ben épült, és kezdett működni alsó tagozatos diákokat tanító, külvárosi általános iskolaként. Az épület az akkori igényeknek és lehetőségeknek megfelelően két tantermet, egy tanári szobát és egy előteret foglalt magába. Később, 1975-ben toldották hozza a másik szárat, ami további két tantermet, vizesblokkot és melegítőkonyhával ellátott étkezőt tartalmazott. Tervek szerint az előbbi épületrész lebontásra került, mivel belső felosztása nem kedvezett a tervezett funkciónak. Vaskos, szigeteletlen vályogtégla falai pedig nem tették lehetővé a komolyabb belső átrendezést. Helyére hasonló szélességű, de rövidebb épületszárny épült. Az utóbbi épületrész az új funkció miatt belső átrendezést és teljes korszerűsítést igényelt. A belső épületszárny elé fedett terasz épült. A nagykapu, kiskapu és a hozzájuk tartozó kerítésszakasz helyére az előzővel megegyező anyagú, de méretében más kapuk és kerítésszakasz épült. Az átalakított és korszerűsített épületben működni fog egy 24 ágyas zarándokszállás, egy 1ágyas, két 2 ágyas, egy 3 ágyas zarándokszoba, egy gondnoki szoba, továbbá négy mosdóval, wc-vel, zuhanyzókabinnal ellátott fürdő, egy akadálymentes fürdő-mosdó-wc, ami fűtési berendezéseket is tartalmaz és mosási lehetőséget is biztosít. Továbbá - a régi funkciókra épülve - felújításra és korszerűsítésre került egy nemenként elkülönített wc blokk, egy teakonyha és egy étkező. A szállásdíj 1500 Ft/fő. Az épület előtt téren Szent Jobb Lator szobrot állított fel Dinyés László és Benke Zoltán képzőművész, illetve zarándokkapu is fogadja a vándorokat. A zarándokszállás udvarán megépült a zarándokkápolna, egy színpad és egy jurta. A Református templom orgonájának részleges felújítása is ebből a projektből valósult meg. Alsószenttamáson található a Szent Jobb Lator templom, melynek környezetrendezése is megtörtént a projekt keretén belül.

 

 

Tavasz

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0012

A Bibó Károly utca és a Tavasz utca komplex felújítása Kunszentmiklóson

Közel 170 millió forintból valósul meg a kunszentmiklósi Bibó Károly utca és a Tavasz utca komplex fejlesztése. Kunszentmiklós Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Dél-Alföldi Operatív Programjának keretében 150 473 197 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a település gyűjtőúti hálózatának fejlesztésére. A beázás hozzájárul a környező ingatlanok értékmegőrzéséhez, valamint a településen élők életminőségének javításához, a környezetbiztonsághoz, illetve a balesetveszély csökkentéséhez.

A projekt tárgya Kunszentmiklóson a Bibó Károly utca és a Tavasz utca komplex felújítása. A projekt összes elszámolható költsége 167 192 442 forint ebből az Európai Regionális Fejlesztési alapból és Magyarország költségvetési előirányzatból Kunszentmiklós Város Önkormányzata részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 150 473 197 Ftforint. A projekt keretében az úthibákkal leginkább érintett, fent megnevezett útszakaszok felújítása valósult meg a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése érdekében. Amellett, hogy az útburkolatok felújítása megtörténik, az utak környezetének rendezésére is sor kerül. Az utcák teljes hosszában új járdák kerülnek megépítésre, valamint mindkét oldalon az útpadka és a járda közötti területen, közel 2000 m–en füvesítés és közel 100 db fa telepítése történik meg. Több helyen elhelyeznek utcabútorokat, a megfáradt gyalogosok számára 14 db pihenőt biztosító padot, a kerékpárosok számára pedig 8 db kerékpártárolót, valamint 8 db köztéri szemétgyűjtő kerül elhelyezésre.